• Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 9 Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 9
    Sang tháng thứ 9, bé cưng đã đủ sức khỏe để có thể xuất hiện trước mặt mẹ bất cứ lúc nào. Bầu nên cẩn thận những dấu hiệu chuyển dạ để đến bệnh...
  • Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 8 Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 8
    Sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn này gần như đã đầy đủ, và cân nặng đang tăng với một tốc độ "chóng mặt". Chỉ trong 2 tháng cuối thai...
  • Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 7 Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 7
    Bước sang tam cá nguyệt thứ 3, cơ hội sống còn của thai nhi nếu được sinh ra vào thời điểm này cũng đã cao hơn với tỷ lệ sống tới 90%, tuy nhiên...