BAN BIÊN TẬP

Lầu 3, Tòa nhà Copac, Số 12 Tôn Đản, P.13, Q.4, Tp.HCM

ĐT: (08) 3940 5071  | Fax: (08) 3940 5034

Quản lý nội dung: Nguyễn Thị Hồng Hoa

ĐT: (08) 3940 5071 (Ext:108)

Emai: lienhe@1000ngayvang.vn

QUẢNG CÁO

Lầu 3, Tòa nhà Copac, Số 12 Tôn Đản, P.13, Q.4, Tp.HCM

ĐT: (08) 3940 5071

Sales Manager: Trương Quỳnh Dao

Điện thoại: 090 385 1585

Email: quynhdao@ringier.com.vn